دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی صرع در بارداری

صرع-در-بارداری
بارداری و زایمان

آیا صرع در بارداری خطرناک است؟

صرع در بارداری آیا با وجود صرع می توان باردار شد؟ آیا صرع در بارداری خطرناک است؟ صرع به خودی خود مشکلات زیادی را به