دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی بیماری های زنان

علائم سرطان تخمدان
بیماری های زنان

علائم سرطان تخمدان

علائم سرطان تخمدان سرطان تخمدان پنجمین سرطان شایع و رایجی است که قدرت باروری خانم را کاهش می دهد و در اغلب مواقع با عدم

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان
بیماری های زنان

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان بانوان از ابتدای زمان باروری که با اولین دوره قاعدگی آغاز می شود، با انواع بیماری های زنان مواجه می شوند.