دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی بارداری و زایمان

تاثیر کرونا بر بارداری و خطرات آن
بارداری و زایمان

تاثیر کرونا بر بارداری را می دانید؟

تاثیر کرونا بر بارداری را می دانید؟ کرونا یکی از بیماری های بسیار پیچیده بود که نه تنها بر بارداری، بلکه بر سیستم باروری خانم

بارداری و زایمان

علت سقط مکرر چیست؟

سقط مکرر سقط جنین تجربه ناخوشایندی است، که بعضی از مادران آن را تجربه می کنند.مادری که خود را برای به آغوش کشیدن فرزند خود

واریس در بارداری
بارداری و زایمان

واریس در بارداری

واریس در بارداری واریس همان سیاهرگهای متورمی است  که بر روی سطح پوست قابل مشاهده می باشد که اغلب بر روی ساق پا و ران