دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی زایمان سزارین

اقدامات پیش از حاملگی
بارداری و زایمان

اقدامات پیش از بارداری

اقدامات پیش از بارداری: با مشاوره پزشک متخصص زنان ، در رابطه با اقدامات پیش از بارداری ، جدول چرخه قائدگی خود را تهیه کرده

زایمان طبیعی
بارداری و زایمان

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی زایمان طبیعی روشی است قدیمی برای به دنیا آوردن نوزاد که هنوز هم این روش محبوبیت خاصی دارد . اغلب افراد بر این