دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی روش انقباض رحم

انقباض رحم
بیماری های زنان

انقباض رحم

انقباض رحم انقباض رحم یکی از مشکلاتی است که در اواخر بارداری هر شخص رخ می دهد ، همانطور که می دانید بارداری یکی دوران