دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی دوران بارداری

زایمان سزارین
بارداری و زایمان

زایمان سزارین

زایمان سزارین به شکافتن پوست روی شکم در زمان جراحی که بخش عضلات زیر و جدار رحم می باشد سزارین گفته می شود . طبق آماری