دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی انقباض رحم

انقباض رحم
بیماری های زنان

انقباض رحم

انقباض رحم انقباض رحم یکی از مشکلاتی است که در اواخر بارداری هر شخص رخ می دهد ، همانطور که می دانید بارداری یکی دوران