دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی چسبندگی های جفت

چسبندگی های جفت
بارداری و زایمان

چسبندگی های جفت

چسبندگی های جفت چسبندگی جفت زمانی اتفاق می افتد که جفت در بارداری خیلی محکم به دیواره رحم بچسبد و بعد از زایمان همچنان به