دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی پیچ خوردگی تخمدان

پیچ خوردگی تخمدان
بیماری های زنان

پیچ خوردگی تخمدان

پیچ خوردگی تخمدان پیچ خوردگی تخمدان که به آن تورشن torsion هم گفته می شود ، یکی از چند جراحی اورژانسی در خانم ها می