دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی پیشگیری از زگیل تناسلی

بیماری های زنان

زگیل تناسلی چیست

زگیل تناسلی چیست زگیل تناسلی به دلیل ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود و در ناحیه تناسلی افراد ظاهر می شود، البته در صورت