دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی هیستروسکوپی رحم

هیستروسکوپی رحم و کاربرد آن
بیماری های زنان

هیستروسکوپی رحم

هیستروسکوپی رحم گونه ای از اعمال جراحی است که طی آن پزشک توانایی مشاهده داخل رحم را خواهد داشت.  هیستروسکوپی می‌تواند برای تشخیص یا انجام