دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی نشانه های چسبندگی لوله رحم

چسبندگی لوله های رحمی
بیماری های زنان

چسبندگی لوله های رحمی

چسبندگی لوله های رحمی لوله های فالوپ  یا لوله های رحمی از ۴ قسمت متشکل شده اند . قسمت داخلی جدار به طول ۱ سانتی‌متر