دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی مشخصات کیست اندومتریوز

کیست-آندومتریوز
بیماری های زنان

کیست آندومتریوز چیست؟

کیست آندومتریوز آیا می دانستید یکی از علائم کیست آندومتریوز درد در ناحیه شکم می باشد؟ آیا می دانستید حدود ۲ میلیون نفر از زنان