دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی مسمومیت بارداری چیست

مسمومیت بارداری
بارداری و زایمان

مسمومیت بارداری (پره اکلامپسی)

مسمومیت بارداری (پره اکلامپسی) مسمومیت بارداری یا پره اکلامپسی یک عارضه خطرناک است که دردوران بارداری اتفاق میافتد.این اختلال ناشی از نا مناسب بودن فشار