دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی مراقبت های لازم زگیل تناسلی

بیماری های زنان

زگیل تناسلی چیست

زگیل تناسلی چیست زگیل تناسلی به دلیل ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود و در ناحیه تناسلی افراد ظاهر می شود، البته در صورت