دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی متخصص زنان خوب در غرب تهران

افتادگی مثانه
بیماری های زنان

افتادگی مثانه

افتادگی مثانه یکی از بیماری های شایع در زنان افتادگی مثانه یا پرولاپس می باشد . مثانه در ناحیه لگن واقع شده و وظیفه نگهداری