دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی عوامل موثر در بارداری سریع

عوامل موثر بر ناباروری1
ناباروری

عوامل موثر بر ناباروری چیست؟

عوامل موثر بر ناباروری چیست؟ از هر شش زوجی که تصمیم به باردار شدن می گیرند، حداقل یک زوج مشکل ناباروری دارند. ناباروری یا نازایی