دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی علل ایجاد واریس

واریس در بارداری
بارداری و زایمان

واریس در بارداری

واریس در بارداری واریس همان سیاهرگهای متورمی است  که بر روی سطح پوست قابل مشاهده می باشد که اغلب بر روی ساق پا و ران