دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی علت پیچ خوردن بند ناف دور گردن جنین

پیچش بند ناف دور گردن جنین
بارداری و زایمان

خطر پیچش بند ناف دور گردن جنین

خطر پیچش بند ناف دور گردن جنین یکی از خطراتی است که جان جنین را تهدید می کند. در صورتی که بند دور گردن جنین