دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی علت عقب افتادن و نامنظم شدن دوره پریود

بیماری های زنان

علت عقب افتادگی و نامنظمی دوره پریود

علت عقب افتادگی و نامنظمی دوره پریود برای بسیاری از خانم ها اتفاق افتاده است که دوران قاعدگی آنها به تعویق بیوفتد و این موضوع