دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی علائم ابتلا به قارچ های مخمری

قارچ-های-مخمری
بیماری های زنان

قارچ های مخمری

قارچ های مخمری قارچ های مخمری از جمله عوامل عفونت های تناسلی هستند. این قارچ ها تک سلولی هستند و به 2 گروه مخمرهای مفید