دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی زایمان طبیعی

زایمان سزارین چگونه انجام می‌شود؟
بارداری و زایمان

زایمان سزارین چگونه انجام می‌شود؟

زایمان سزارین چگونه انجام می‌شود؟ عمل سزارین یکی از روش های جراحی به دنیا آوردن نوزاد می‌باشد. سزارین در بانوانی که شرایط زایمان طبیعی را

بارداری در شیردهی و مسائل مربوط به آن
بارداری و زایمان

احتمال بارداری در شیردهی چقدر است؟

احتمال بارداری در شیردهی چقدر است؟ این موضوع برای هر مادر قطعی نیست و می توان در مورد آن به صورت نسبی اظهار نظر کرد.

تخت-زایمان
بارداری و زایمان

تخت زایمان

تخت زایمان آیا با نحوه انجام زایمان طبیعی آشنایی دارید؟ آیا در مورد وسایل زایمان طبیعی چیزی شنیده اید؟ با ما در این مقاله به