دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی زایمان سزارین در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان بیمارستان پارسیان در زمینی به مساحت حدود ۵۰۰۰ متر مربع در ۹ طبقه با زیر بنای ۱۲۵۰۰ متر مربع در منطقه