دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی درمان سرطان تخمدان

بیماری های زنان

علت عقب افتادگی و نامنظمی دوره پریود

علت عقب افتادگی و نامنظمی دوره پریود برای بسیاری از خانم ها اتفاق افتاده است که دوران قاعدگی آنها به تعویق بیوفتد و این موضوع

سرطان های تخمدان و لوله فالوپ
بیماری های زنان

سرطان های تخمدان و لوله فالوپ

سرطان های تخمدان و لوله فالوپ سرطان های ناشایع تخمدان شامل تومورهای سلول لیپوئیدی، سارکوم ها و کارسینوم های سلول کوچک هستند . در این