دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی خونریزی خارج از دوران قاعدگی

خونریزی های غیر طبیعی رحم

خونریزی های غیر طبیعی رحم برخی اوقات خیلی از خانم ها دچار خونریزی های غیر طبیعی رحم می شوند و این امر باعث نگرانی آن