دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان چیست؟
بیماری های زنان

تنبلی تخمدان چیست؟

تنبلی تخمدان چیست؟ تنبلی تخمدان (تخمدان پلی کیستیک) شایع ترین بیماری غدد درون ریز است . می توان گفت از بین هر هشت تا ده