دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی تشخیص اندومتر

تشخیص اندومتر
بیماری های زنان

تشخیص اندومتر

تشخیص اندومتر اندومتر چیست؟  آیا داشتن اندومتر در پروسه ای باروری تاثیر منفی می گذارد؟ نحوه ی تشخیص اندومتر در زنان به چه گونه ای