دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی تشخيص تريكوموناس واژيناليس

تریکوموناس واژینالیس
بیماری های زنان

تریکوموناس واژینالیس

تریکوموناس واژینالیس تریکوموناس واژینالیس یک بیماری شایع و مسری می باشد که از طریق روابط جنسی به راحتی قابل انتقال می باشد، شیوع بیماری تریکوموناس