دکتر مژگان بیک زاده

بایگانی تخمدان

پیچ خوردگی تخمدان
بیماری های زنان

پیچ خوردگی تخمدان

پیچ خوردگی تخمدان پیچ خوردگی تخمدان که به آن تورشن torsion هم گفته می شود ، یکی از چند جراحی اورژانسی در خانم ها می