دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی بهترین پزشک متخصص زنان در پونک

بیماری-های-منتقله-از-راه-جنسی
بیماری های زنان

چرا سوزاک میگیریم؟

چرا سوزاک میگیریم؟ شاید خیلی ها  تصور کنند که ایدز هولناک ترین بیماری آمیزشی می باشد اما تحقیقات اخیر نشان می دهند که بیماری سوزاک