دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی بخش IVF در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان

زایمان در بیمارستان پارسیان بیمارستان پارسیان در زمینی به مساحت حدود ۵۰۰۰ متر مربع در ۹ طبقه با زیر بنای ۱۲۵۰۰ متر مربع در منطقه