دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی انواع قارچ های مخمری

قارچ-های-مخمری
بیماری های زنان

قارچ های مخمری

قارچ های مخمری قارچ های مخمری از جمله عوامل عفونت های تناسلی هستند. این قارچ ها تک سلولی هستند و به ۲ گروه مخمرهای مفید