دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی آمادگی رحم برای بارداری بعد از سقط

بارداری و زایمان

علت سقط مکرر چیست؟

سقط مکرر سقط جنین تجربه ناخوشایندی است، که بعضی از مادران آن را تجربه می کنند.مادری که خود را برای به آغوش کشیدن فرزند خود