دکتر مژگان بیک زاده
Search
Close this search box.

بایگانی آزمایش غربالگری چیست ؟

غربالگری دوران بارداری
بارداری و زایمان

غربالگری دوران بارداری

غربالگری دوران بارداری غربالگری دوران بارداری به احتمال هشتاد و پنج تا نود و پنج در صد مشخص می کند که جنین مبتلا به بیماری