آیا صرع در بارداری خطرناک است؟

صرع در بارداری آیا با وجود صرع می توان باردار شد؟ آیا صرع در بارداری خطرناک است؟ صرع به خودی خود مشکلات زیادی را به همراه می آورد، به خصوص در دوران بارداری که مادران به مراقبت های ویژه ای نیاز دارند. صرع به شیوه های متفاوتی بر بانوان باردار تأثیر می گذارد. میزان ترشح […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک