قاعدگی نامنظم

قاعدگی نامنظم عادت ماهانه به طور معمول هر 28 روز یک بار رخ می دهد. حال این دوره می تواند بین 24  تا  35  روز در خانم ها تغییر کند.  اختلال های قاعدگی در واقع بروز هر گونه ناهنجاری در این چرخه است. یکی از این اختلال ها پریود نامنظم است قاعدگی نامنظم به هر […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک