عوامل تاثیر گذار بر کیفیت اسپرم

عوامل تاثیر گذار بر کیفیت اسپرم عوامل زیادی وجود دارند که در کیفیت اسپرم تاثیر گذار هستند در این مقاله چند مورد از این موارد بررسی می شود. استفاده از دخانیات و مصرف الکل ،سبب کاهش تعداد اسپرم و تحرک ضعیف می شود.مصرف الکل بر کیفیت و تولید اسپرم تاثیر می گذارد و استفاده از […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک