زایمان سزارین

زایمان سزارین به شکافتن پوست روی شکم در زمان جراحی که بخش عضلات زیر و جدار رحم می باشد سزارین گفته می شود . طبق آماری که منتشر شده است سزارین در جهان ۱۰ درصد می باشد، در ایران این آمار بین ۲۵ تا ۳۵ درصد متغیر است . در برخی از بیمارستان های ایران آمار سزارین […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک