عفونت های دستگاه ادراری

عفونت های دستگاه ادراری عفونت های مجاری ادراری جز شایعترین عفونت ها محسوب می شود و علل بروز این بیماری به واسطه باکتری ها می باشد . تمامی افراد در معرض این بیماری قرار دارند و در زنان بیشتر از مردان رخ می دهد . مجاری ادرار چیست ؟ مجاری ادراری لقاحی گفته می شود […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک