عفونت ادراری در دوران حاملگی

عفونت ادراری در دوران حاملگی عفونت ادراری در دوران حاملگی با رشد جنین بوجود می آید. عفونت ادراری توسط میکروبی که به ادرار وارد شده ایجاد میشود ، اما این عارضه در تمام زنان شیوع ندارد. و در بعضی ها اتفاق نمی افتد. انواع عفونت عفونت باکتریایی بی علامت: در این حالت باکتریها در ادرار […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک