قارچ های مخمری

قارچ های مخمری قارچ های مخمری از جمله عوامل عفونت های تناسلی هستند. این قارچ ها تک سلولی هستند و به 2 گروه مخمرهای مفید و مخمرهای مضر تقسیم می شوند. انواع قارچ های مخمری  خصوصیت مخمرهای مفید : مخمرهای مفید در تولید مواد غذایی  به کار می روند و مصارف پزشکی نیز دارند خصوصیت […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک