اقدامات پیش از بارداری

اقدامات پیش از بارداری: با مشاوره پزشک متخصص زنان ، در رابطه با اقدامات پیش از بارداری ، جدول چرخه قائدگی خود را تهیه کرده و چرخه باروریتان را بررسی نمایید برای این کار می توانید حداقل دو ماه از زمان شروع قائدگی را یادداشت بنمایید. چنانچه دوره های قاعدگی تان نامنظم است، تعداد ماه […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک