آماده شدن برای زایمان طبیعی

آماده شدن برای زایمان طبیعی زایمان به روش طبیعی بسته به شرایط فیزیکی و جسمانی هر فرد ممکن است متفاوت باشد. اما می توان با پی روی از توصیه ها و به کارگیری برخی از دانسته ها تا حد زیادی زایمان را بی خطر و ایمن ساخت. در ذیل به نکات قابل توجهی در خصوص […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک